Vendégkönyv  |  Kapcsolat  |  
Linkek

A B C D E F G H I J
K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z        
Iszlám szótár
A

• Adhan (adzan, azan, ezán) Imára hívás az iszlámban, melyet hangosan recitálunk arabul a napi öt ima mindegyike előtt.
Allahu akbar (4x)
Eshedu enle ilahe illa-llah (2x)
Eshedu enne Mohammaden raszulu-llah (2x)
Hajja al asz-szalah (2x)
Hajja al al-falah (2x)
Allāhu akbar (2x)
Lá iláha illallah.
Az adhan-t hallva a muszlimok megszakítják napi cselekede­teiket, s összegyűlnek a helyi mecsetben a közös ima elvégzésére.

• Allah "Egyetlen Isten" arabul.

• Allahu Akbar Allah a legnagyobb.

• Ája Rövid vers, bekezdés a Koránban. A Szent Írás összesen 6666 áját tartalmaz.

Lap tetejére

B
• Bismillahir-rahmanir-rahim Allāh, a Könyörületes és az Irgalmas nevében

Lap tetejére

C
 

Lap tetejére

D

• Da’wah (arab.) Iszlámra való hívás. Az iszlám vallás igazságának hir­detése, megismertetése az emberekkel.

• Dzsahannam (ǧahannam)Pokol

• Dzsenna (Ǧanna) Paradicsom

Lap tetejére

E
• Eid ul-Fitr A ramadán hónapban tartott böjt végének ünnepe.

Lap tetejére

F
• Fadzsr (Fağr) reggeli ima

Lap tetejére

G
• Ġuszl az egész testet átölelő rituális mosakodás

Lap tetejére

H

• Haddzs (aǧǧ) Iszlám zarándoklat Mekkába

• Haram (ḥarām) Tiltott dolgok az iszlámban.

Lap tetejére

I

• Imám Az imát vezető személy.

Lap tetejére

J

• Jézus ...Abū Huraira, Allāh legyen vele elégedett, arról számolt be, hogy hallotta, amint Allāh Küldötte, Allāh áldása és békéje rajta, a következőt mondta:
„Valamennyi ember közül Mária fiához állok a legközelebb. A próféták (isteni) küldetés alapján születtek. Köztem és őközötte nincs más próféta.“ [Ṣaḥīḥ Al-Buḫāryy 3442]

Lap tetejére

K

• Kába Az iszlám világ legfontosabb vallási szentélye. A mekkai nagy mecset (al-Maszdzsid al-Harám) belső udvarán áll, a mai Szaúd-Arábia területén.

• Kibla (qibla) Az imádkozás iránya. A muszlimok a Mekkában lévő Kába irányában imádkoznak, ahogy azt a Korán előírja.

• Korán Az iszlám Szent Írása. Isten, Gábriel arkangyal közvetítésével, Mohamed Prófétán (béke legyen vele) keresztül kinyilatkoztatott szava.

Lap tetejére

L

• Lā ilāha illa-llāh senki sem méltó imára Allāhon kívül

Lap tetejére

M

• Mecset (maszdzsíd) A leborulás helye, vagyis az az épület, ahol a muszlimok a közös ima végzésére összegyűlnek.

• Mohamed (Muhammad) Az utolsó próféta az emberiség történetében. A Koránnal, Isten (Allah) utolsó kinyilatkoztatásával küldetett.

Lap tetejére

N
• Nijja szándék

Lap tetejére

O
 

Lap tetejére

P
 

Lap tetejére

Q

• Qubā Madīna közelében lévő település, ahol a Próféta (blv) az első megérkezésekor a társai (r) segítségével megépítette az első mecsetet.

Lap tetejére

R

• Ramadán Az iszlám holdnaptár 9. hónapja valamint az iszlám böjti hónap.

Lap tetejére

S

• Seháda (arab. sahada) Az iszlám tanúságtétele. „Eshedu enle ilahe illa-llah, wa eshedu enne Mohammaden raszulu-llah.” „Tanúsítom, hogy senki más, csakis egyedül a Mindenható Isten méltó arra, hogy imádkozzunk hozzá; és hogy Mohamed Allah prófétája." Ez minden muszlim hitének alapja és az első az iszlám öt pillére közül.

• Sirk Társítás. A szó tehát azt jelenti, hogy valakit vagy valamit társítanak Isten mellé. A Koránban le van írva, hogy Allah minden bűnt megbocsát, kivéve a társítást.

• Szunna Mohammed Próféta (béke legyen vele) útmutatása. Minden, amit mondott, tett vagy jóváhagyott.

• Szúra A Korán fejezete. A Szent Írás 114 szúrából áll.

Lap tetejére

T
• Tayammum „száraz rituális mosakodás“ vízhiány esetén

Lap tetejére

U

• Umma nép, hitközség, közösség, csapat

Lap tetejére

V

 

Lap tetejére

W

Wudū΄ rituális mosakodás az imához

Lap tetejére

Y

• Yatrib Madīna korábbi neve

Lap tetejére

Z

• Zakāh szó szerint: megtisztulás, kötelező adó az iszlámban, gyakran egyet jelent a Șadaqa-val, alamizsna, szerény adomány

Lap tetejére

Látogatók száma: Counter