Vendégkönyv  |  Kapcsolat  |  
Linkek

Meghívó

Képzelje el, ...

...hogy egy elhagyatott sivatagban egy csodaszép villára bukkan, de a tulajdonost sehol sem látja. Elhinné, hogy a villa teljesen véletlenül termett ott? Elhinné, hogy egy robbanás következtében, magától került minden egyes tégla a helyére? És honnan a pompás berendezés? Nem, Ön nem elégedne meg azzal, hogy ez a véletlen műve; és más hihetetlen magyarázattal sem. Teljesen logikusan arra következtetne, hogy a villát egy intelligens ember, pontos tervrajz alapján, határozott céllal építtette. És mégis, abban hogyan tud hinni, hogy az ember "csak úgy" keletkezett? Figyelje meg, mennyire összetett csupán egyetlen emberi sejt: Tudósok szerint, egyetlen emberi sejt véletlen létrejöttére annyi esély van, mint ahogy egy roncstelep fölötti forgószél a roncsokat egy felszállásra kész, csúcs modern Boeing 747-es Jumbo-Jet-té állítja össze. Lehetséges ez? Értelmes ember soha nem fogadna el egy ilyen irracionális kijelentést. Ám ha Ön a fényűző villa és Jumbo Jet "teremtőjét" elfogadja, miért nem fogadja el a Teremtőt? Mi akadályozza abban, hogy az Egyetlen Mindentudó Teremtőben higgyen? 'Szolgáljátok egyedül a Teremtőt, és hagyjatok fel a teremtményekhez való imával! Aki így tesz, az a Paradicsom végtelen boldogságában részesül.' Ez a valós üzenete valamennyi prófétának; Ábrahámé, Mózesé és Jézusé (béke és áldás legyen mindannyiukon). Azonban az emberek újra meg újra elferdítették a próféták üzenetét: így tették a zsidók Isten vallását egy kiválasztott nép vallásává; a keresztények pedig isteni eredetet tulajdonítottak Jézusnak, noha Jézus soha nem állította, hogy imára méltó lenne. Végül a Mindenható és Könyörületes Isten elküldte az embereknek, a korábbi próféták utódjaként, Mohamed Prófétát (béke legyen vele), hogy útmutatást nyújtson és visszaállítsa valamennyi korábbi próféta ősi vallását. Neki nyilatkoztatta ki az utolsó Isteni könyvet, a Koránt.Ez a könyv arra tanítja az embereket, hogyan lehet Istennek tetsző és elégedett életet élni; valamint egyszerű és érthető módon ad választ az élet alapvető kérdéseire:

Honnan jövünk?
Hová tartunk?
Mi az élet értelme?

A Korán a Mindenható Isten utolsó kinyilatkoztatása az embereknek, és ezzel eltörli a korábbiakat, mint pl. a Tórát és az Evangéliumot. A korábbi Írásoktól eltérően, nem csupán egy kiválasztott népnek küldetett, hanem minden ember számára, és egészen az Ítélet Napjáig érvényes.

Mivel az igaz iszlám, a média eltorzított tudósításai és néhány tudatlan muszlim helytelen viselkedése miatt, Magyarországon alig ismeretes, videóelőadások formájában kívánjuk ezt a csodálatos vallást elmagyarázni és közelebb vinni Önökhöz.

Így szólt Mohamed Próféta (béke legyen vele): "Senki nincs ebben az 'ummában' (az iszlám közösség), legyen az zsidó vagy keresztény, aki hallott rólam és úgy hal meg, hogy nem hisz abban, amivel én küldettem; hacsak nem a pokoli tüzek lakóinak egyike."

„Tanúsítom, hogy senki más, csakis egyedül a Mindenható Isten méltó arra, hogy imádkozzunk hozzá; és hogy Mohamed Allah prófétája."

Ez a mondat ment meg, az Ítélet napján, az örökké tartó bűnhődéstől a pokolban, és ez egyben a Paradicsom kulcsa.

Fedezze fel az igaz iszlámot és győződjön meg róla, hogy ez a Mindenható Isten igaz vallása!

„Eshedu enle ilahe illa-llah, wa eshedu enne Mohammaden raszulu-llah.”

Lap tetejére

Látogatók száma: Counter